Ewidencja wyjść pracowników

Funkcjonalność rejestruje wszystkie wyjścia pracowników z firmy. Pracownik wyjeżdżając do klienta musi zaewidencjonować swoje opuszczenie miejsca pracy uzupełniając kluczowe informacje o tym do kogo wyjeżdża o której godzinie i w jakim celu. Osoby odpowiedzialne za prowadzanie sekretariatu mogą w szybki sposób sprawdzić o której godzinie dana osoba opuściła stanowisko pracy.

Podstawowe funkcje - Rejestr wyjść

  • Rejestracja wyjść pracownika
  • Szybkie wyszukiwanie wyjść wg wybranych kryteriów
  • Wydruk listy wyjść wg danego czasookresu


Galeria